Follow us on TikTok

Tokaygekko


Videnskabeligt navn: Gekko gecko

Dansk navn: Tokaygekko

Levealder: 10-12 år

Udbredelse: Bangladesh, det sydlige Kina, Indonesien, Filippinerne og det vestlige Ny Guinea.

Lovgivning: Ikke fredet

Giftighed: Ikke giftig

Udseende
Kropslængde med hale er op til 35 cm hos store hanner. Hunnerne er mindre. Hovedet er stort, bredere hos hanner end hos hunner. Arten hører til de største dyr i gekkofamilien.

Grundfarven er lys grå eller gråblå. Oversiden af kroppen, herunder hoved, hale og ben, er dækket af rustfarvede prikker, der på halen overgår til båndformede mønstre.

Undersiden af fødderne er dækket af lameller. Tæerne er brede. Som hos de fleste nataktive krybdyr er øjets pupiller lodrette.

Biologi
Tokaygekkoen lever især i tropiske skove, bl.a. i både regnskov og mere tørre skove, hvor den lever på træstammer eller klippevægge. Den er dog samtidig kulturfølger; der gerne findes nær menneskeboliger, hvor den som regel er en velkommen gæst, da den anses som nyttedyr, idet den bl.a. tager edderkopper, skorpioner og skolopendre.

Gekkoen lever især af insekter, som den jager om natten. Den æder dog også lejlighedsvis mindre øgler, pattedyr og fugle.

Arten lægger 2 æg pr. kuld, som i regelen klækker efter ca. 3-4 måneder.

Hold i terrarium
Denne gekkoart holdes bedst i et stort terrarium, gerne højt med gode muligheder for klatring og bevægelse. Gekkoerne bevæger sig helst på terrariets sidevægge, så disse kan med fordel dekoreres med flade stykker af korkbark eller plader af sammenpresset kokosmateriale.

Terrariet bør indeholde en del skjulesteder til øglerne, således at de føler sig trygge ved deres omgivelser, og derved udviser en mere naturlig adfærd. Dette er til glæde for både dyrene selv og terrariets beskuere. Sådanne skjulesteder kan f.eks. bestå af levende eller kunstige planter, der placeres tæt ved bagvæggen, så gekkoerne kan gemme sig bagved bladene. En anden mulighed er at indrette et skjul af kraftige grene, der f.eks. kan indgå i en naturtro baggrundsdekoration.

Vand drikker gekkoerne 1-2 gange hver dag, men de kan ikke drikke fra en vandskål. Derfor må terrariet overbruses med en vandforstøver eller et drypvandingssystem 1-2 gange dagligt. Gekkoerne vil da drikke de vanddråber, der ligger på blade og grene. Overbrusninger med vand tjener tillige det formål, at holde luftfugtigheden oppe på et højt niveau. Luftfugtigheden bør kontrolleres jævnligt, og bør ikke være på under 60 %. På grund af disse overbrusninger bør terrariet være vandtæt.

Temperaturen bør om dagen ligge på 26-28 °C, med én eller flere lokale varmepladser, hvor temperaturen når op på omkring 33 °C. Tokaygekkoen er, som andre øgler, vekselvarm. Det betyder, at dens krops-temperatur afhænger af omgivelsernes temperatur. Den må derfor regulere sin kropstemperatur ved at opsøge forskellige steder i terrariet, hvor den kan opnå den foretrukne temperatur. Disse temperaturer opnås i kraft af terrariets belysning; denne kan bestå af én eller flere spot-pærer, samt ét eller flere lysstofrør, som især kan være brugbare, hvis man ønsker at dekorere terrariet med levende planter.

Planter kan med fordel anvendes som dekoration i terrariet, idet de skaber et naturligt miljø, samt gode skjulesteder og klatremuligheder for gekkoerne. I et fugtigt regnskovsterrarium med hyppige overbrusninger kan det endog lade sig gøre at etablere en frodig beplantning af epifytiske planter (f.eks. orkideer) på terrariets vægge, hvilket kan være både dekorativt og nyttigt i forhold til gekkoernes behov for skjulesteder.

Terrariets størrelse kan være 50x50x75 cm til ét dyr, eller 80x60x100 cm (LxBxH) til hold af 2-3 gekkoer.

Foder
Gekkoerne tilbydes forskellige levende foderinsekter ca. hver anden dag til voksne dyr og hyppigere til unger. Som hovedfoder anvendes gerne flere end tre forskellige insektarter, af hensyn til insekternes forskellige næringsindhold. Det er således vigtigt for gekkoernes ernæring, at der ikke benyttes for få fodertyper, da det vil resultere i mangelsygdomme. Yndede foderdyr, der let anskaffes i handelen, er fårekyllinger, kakerlakker, og vandregræshopper. Melorme, voksmøl og vandrende pinde er eksempler på andre slags opdrættede foderdyr, der kan gives i tilskud, men som ikke bør anvendes som hovedfoder.

Det bedste tilskudsfoder er imidlertid insekter og edderkopper fra naturen, som let indsamles med et net eller i et bæger i sommerhalvåret.

Foderet tilsættes med mellemrum en passende mængde foderkalk og vitaminpulver.

Sygdomstegn
Sunde tokaygekkoer er årvågne, hurtige og adrætte. Deres appetit skal være god. En dyrlæge bør opsøges ved pludselige ændringer i adfærden.

Andet
Hannerne udviser særdeles aggressiv territorialadfærd. De dominerende hanners adfærd kan samtidig have negativ indvirkning på trivselen hos én eller flere hunner i samme terrarium; det kan ikke udelukkes, at det i perioder er nødvendigt at adskille gekkoerne, hvis hunnen har brug for ophold i parringer og æglægning. Ved hold af flere dyr sammen er det derfor vigtigt at iagttage, om parret eller gruppen fungerer godt.

Hunnerne lægger deres æg på lodrette flader, hvor ægget klistres fast. Ofte må æggene forblive og udklækkes på stedet, for de er i regelen for skrøbelige til at flytte, med mindre man har mulighed for at fjerne den genstand, eller det stykke af bagvæggens dekoration, som ægget er klistret fast på. I sådanne tilfælde placeres ægget i en hjemmelavet rugemaskine med høj fugtighed og 28-30 °C, endnu fastklistret på den samme genstand.

Hannerne bruger et kraftigt, hørbart kald i forbindelse med parring og territorialadfærd.

Opdræt
Tokaygekko formerer sig hele året og opdræt kræver ingen forberedelse ud over en evt. klargøring af rugemaskine. Der lægges 3-4 kuld pr. år – alle på 2 æg. Æggene fastklæbes på planter eller glasruden.

Udrugning af æg
Æggene kan udruges i terrariet eller ruges ud i fugtig vermeculite ved 30° C i 120 dage, hvis de kan frigøres fra æglægningsstedet uden at blive beskadiget.

Pasning af unger
Ungerne holdes med fordel i små bokse og fodres som forældrene.

Med tilladelse af:
Katja N Masters - Vetboxen.dk