Follow us on TikTok

Leachianus


Rhacodactylus Leachianus

Størrelse: 25 cm til 38cm leachianus,

28cm til 30cm leachies henkeli voksen.

Vægt: 150 til 450 gram leachianus.

(150 to 200 grams leachianus Henkeli voksen.)

Verdensdel: Ny Kaledonien. Grande Terre, Isle of pines og øerne omkring. 

Habitat: Skov.

Beskrivelse: Verdens største nataktive gekko art, med farver der rangerer fra helt lys, til næsten sort, men forskellige mønstrer. 

Kønsforskel: Hannerne udvikler store testikler og man kan i øvrigt skelne ved at se et nærbillede af poreområdet omkring kønsdelene, hvor hannerne har en lille sort prik indeni hver pore, og hunnen er helt lys. 

Temperatur:  Overordnet bør terrariet have 21-26°C om dagen og falde til ca 18°C om natten. Varmelamper skal ALTID have beskyttelsesnet, da disse gekkoer kan få brandskader af de varme pærer. 

Lyskilde: Leachianus gekkoer er nataktive og behøver derfor ikke hverken UVB eller UVA lys. Det skader dog heller ikke, og nogen bruger dette lys til at holde liv i planterne. Der bør være kunstigt lys 10-12 timer dagligt med en reduktion af lys med ca. 3-4 timer i vinterperioden. Ligesom med varmelampen, bør lyset også tildækkes således at dyrene ikke får brandskader. 

Luftfugtighed/vand: Luftfugtigheden skal altid ligge på 60-80 % og man kan med fordel dusche sit terrarie hver aften inden lyset slukkes, for at holde på fugten. 
Sæt altid rent vand i en skål ind til gekkoen så den har frisk drikkevand.

Foder: Man bør fodre med fårekyllinger i passende størrelse, samt græshopper, karkelakker og andre små insekter 2-3 gange om ugen. Der bør fodres med Pangea eller Repashy (frugtmospulver) hver dag og tilsættes ekstra vitamin/calcium/D3 ca. 1 gang om ugen. Man kan mose banan, pære, abrikos, fersken eller lign. (ingen citrusfrugter). Fodring bør ske om aftenen hvor dyrene er mest aktive. De større Leachianus gekkoer kan tage babymos med kylling eller kalkun, eller en pinkie (babymus) ind imellem. Fjern altid gammel mad, og sæt evt. maden fra aftenen før, på køl næste morgen, hvis du vil have det skal holde en ekstra nat. 

Terrarie: Minimum 60cm x 60cm x 60cm( L x B x H ) er anbefalet, dog IKKE til de mindste unger, som bedst går i de helt små terrarier (skobokse) max. 20x20x30 cm. Dette for at de skal kunne overskue maden og vokse. Hold aldrig hanner sammen da de vil slås med store skader til følge og evt. også med døden til følge. Holder man flere sammen, skal der helst ikke være mere end én han, og man bør monitorere dyrene meget nøje de første uger. Slagsmålene kan som sagt gå grueligt galt. Dyrene bør være ca. samme størrelse og alder.
Der kan anvendes køkkenrulle i bunden til de mindste, og de større dyr kan holdes med substrat/terrariejord og kokosflager. Der bør være mange gemmesteder og kork og grene de kan klatre på og gemme sig i. Man kan anvende mos, og sørge for at der er adgang til vand samt mad oppe i nærheden af grene der kan siddes på. Afføring bør fjernes jævnligt og rengøring af hele terrariet bør foregå ca. en gang om måneden.

Parring: Leachianus bør holdes på en dagtemperatur på ca. 21-25 grader samt 18-20 om natten et par måneder før de begynder parringen. De kan producere 3-4 sæt æg (2 stk ad gangen) på en sæson. De lægger 2 stk hver 4-5 uge i en æglægningsfase. Avlshunner bør monitoreres omhyggeligt for at undgå sygdomme og defekter som følge af kalkmangel mm.

Udrugning: Æggene skal lægges i en lille plastik æske med ventilation samt bundlag til formålet (perlite) blandet med filtreret vand hvor der er to dele bandlage til en del vand. Temperaturen holdes på 21-26 grader. Æggene klækker på mellem 90 og 140 dage. Smid ikke æg ud der har deformiteter da der stadig er mulighed for at der kommer et rask dyr ud. Såfremt ægget er sammenfaldet og der er synlig mug, bør ægget kasséres.